:: گروه تخصصی معماری کا

دفتر مرکزی :

خیابان سهروردی شمالی - خیابان باغ - پلاک 51 - واحد1 شماره تلفن 88521357

دفتر شماره 2:

 خیابان مطهری -خیابان میرعماد-کوچه یکم -شماره 6 واحد3 شماره تلفن: 88520823


  پست الکترونیکی memarikaco@gmail.com